Ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja:
Vida Marolt, prof. def.
vida.marolt@ guest.arnes.si

Koordinatorica dejavnosti na OŠ Dragotina Ketteja:
mag. Helena Prosen Zupančič, prof. def.
hprosen.cspp@ gmail.com

Izvajalka Dnevnega centra na OŠ Dragotina Ketteja :
Nataša Jakše, prof. def.

Izvajalka praktičnih in obogatitvenih delavnic na OŠ Dragotina Ketteja:
Jasna Banovec, prof. def.

Strokovna delavka na OŠ Dragotina Ketteja:
Blanka Stariha Šašek, univ. dipl. psih.