V okviru Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam je s 1.4.2017 pričel s svojim delovanjem tudi Dnevni center. V Dnevnem centru se izvaja popoldanski program s strokovno podporo mladostnikom s posebnimi potrebami. Dnevni center deluje od ponedeljka do četrtka. Namenjen je zlasti srednješolcem, ki za uspešno šolanje potrebujejo celostno strokovno podporo v procesu izobraževanja, tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost pa šolanja ne nadaljujejo, ter učencem 8. in 9. razredov vseh vrst osnovnošolskih programov, ki jih dejavnosti Dnevnega centra zanimajo in bi se jih želeli udejstvovati tudi kasneje kot srednješolci.

Ob ponedeljkih se dejavnosti Dnevnega centra odvijajo v času od 11.30 – 14. 30 ure. Ta čas je namenjen podajanju informacij o delovanju Dnevnega centra, pripravam na delo, pripravi različnih materialov, nudenju psihosocialne podpore, pogovornim  uram, svetovanju glede organizacije dela in spodbujanju samostojnosti. Občasno pa ob ponedeljkih potekajo obogatitvene dejavnosti: gibalne, plesne, likovne in glasbene delavnice, v času od 14.35 – 16.50.

Od torka do četrtka delo v Dnevnem centru poteka  v času od 14.35 – 16.50.

Temeljne naloge Dnevnega centra so:

  • razvijanje učnih in delovnih navad,
  • pomoč pri domačih nalogah in učenju,
  • pomoč pri skrbi zase in razvijanju samostojnosti,
  • nudenje psihosocialne opore, pomoč pri reševanju osebnih stisk in stisk v zvezi z učnim procesom,
  • kvalitetno preživljanje prostega časa,
  • usmerjanje pri prehajanju v novo  okolje,
  • spoznavanje novih šolskih prostorov,
  • pomoč pri navezovanju osebnih stikov z  ljudmi (vrstniki, učitelji, šoferji avtobusa idr.),
  • redno sodelovanje s starši in z učitelji na srednjih šolah, v katere so mladostniki vpisani.

Več informacij o dnevnem centru:

Telefon: 07 37 30 852 (ponedeljek, 11.30 – 12.00)

Elektronska pošta: nm.cspp@gmail.com

 

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)