»Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« sodeluje tudi z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Z namenom vzpostavitve boljše podpore učencem priseljencem in njihovim staršem so se v petek, 17. 11. 2017, na podlagi soglasja staršev na OŠ Dragotina Ketteja sestali razredniki učencev, svetovalna delavka šole in predstavnica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ter se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju in podpori učencem OŠ Dragotina Ketteja ter njihovim staršem.

Dostopnost