V sredo, 6. 12. 2017, je na OŠ Dragotina Ketteja v okviru svetovanja in poklicnega usmerjanja potekala predstavitev zaposlitvene rehabilitacije za starše in strokovne delavce šol. Po uvodni predstavitvi strokovnega centra je sledila predstavitev postopka pridobitve pravice do zaposlitvene rehabilitacije in nadaljnjega postopka le te. Sledila je razprava z izvajalkama, v kateri so imeli udeleženci možnost pridobiti čim več informacij o pridobitvi statusa in možnostih vključitve v postopek zaposlovanja po končanem šolanju učencev.

Hvala Zavodu RS za zaposlovanje za sodelovanje in ge. Polonci Lamovšek za predstavitev svojega dela.

Dostopnost