V ponedeljek, 28. 5. 2018, je na OŠ Dragotina Ketteja potekalo strokovno svetovanje za učence in starše z naslovom Možnosti nadaljnjega izobraževanja. Prisotni so bili seznanjeni s potekom nadaljnjega izobraževanja po končani osnovni šoli prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom ali zaključenem 7. razredu osnovne šole. Šola je gostila tudi predstavnika dveh novomeških srednjih šol, ki sta prisotnim predstavila izobraževalna programa nižjega poklicnega izobraževanja. Učenci in starši so tako lahko iz prve roke izvedeli vse kar jih je o izobraževanih programih in ostali podpori v srednji šoli za učence s posebnimi potrebami zanimalo. Predstavljen jim je bil tudi potek aktivnosti v letu 2019 z namenom vpisa v srednje šole in nekaj ostalih možnosti, ki so na voljo učencem s posebnimi potrebami, ko nadaljujejo ali zaključijo šolanje.

Dostopnost