V šolskem letu 2017/2018 so bile v sklopu projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami izvedene delavnice za strokovne delavce v vrtcih z naslovom Nemirni otroci. 98 udeležencev izobraževanja iz petih belokranjskih ustanov se je spoznavalo s populacijo otrok, ki so nemirni, njihovo celostno obravnavo, strategijami pomoči in sodelovanjem s starši. Aktivno so sodelovali s postavljanjem vprašanj, podajanjem mnenj, deljenjem izkušenj in primerov dobre prakse. Odzivi na tovrstno obliko dela so bili večinoma pozitivni, zato je iskanje teme in naslova naslednje delavnice že v teku. Hvala vsem udeležencem za aktivno udejstvovanje na delavnicah in soustvarjanje prijetnega izobraževanja.

                         

Dostopnost