Društvo ustvarjalcev Taka Tuka in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti sta organizirala 7. mednarodno konferenco gledališke pedagogike z naslovom Radovednost in ustvarjalnost v izobraževanju. Potekala je od 18. do 20. 10. 2018, v Ljubljani.

Cilj konference je bil izmenjati izkušnje, znanja in primere dobrih praks s področja gledališke pedagogike kot motivatorja in aktivatorja v pedagoškem procesu. Priznani domači in tuji strokovnjaki (Tajska, Anglija, Nizozemska, Norveška) so predstavili možnosti uporabe metod gledališke pedagogike za spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti.​

Ker so se dramsko-gledališke delavnice v sklopu projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, izkazale kot uspešne in dodana vrednost otrokom s posebnimi potrebami, sem na konferenci predstavila projekt in pomen ter uspešnost delavnic. Naslov prispevka je bil Gledališče – dodana vrednost otrokom s posebnimi potrebami in si ga lahko preberete tukaj:

Jasna_ Banovec_Gledališče-dodana vrednost otrokom s posebnimi potrebami

Jasna Banovec

 

Dostopnost