V šolskem letu 2018/19 potekajo v prostorih OŠ Dragotina  Ketteja v Novem mestu dejavnosti po naslednjem razporedu:

Dnevni center: Ob torkih od 13. do 16. ure ter ob četrtkih od 14.15 do 15.45 – oba dneva na Srednji kmetijski šoli in biotehniški gimnaziji, Sevno. Ob sredah potekajo dejavnosti od 14.15 do 15.45 na OŠ Dragotina Ketteja. Vsak ponedeljek med 9.30 in 10.30 uro pa je čas za individualne pogovore oz. svetovanje (po predhodnem dogovoru). Dejavnosti vodi Nataša Jakše.

Praktične skupinske delavnice: Izvajajo se ob ponedeljkih, od 14.30 do 15.45, in sicer prepletajoče: plesno-gibalna, dramsko-gledališka, likovno-tehnična in glasbeno-instrumentalna. Delavnice vodi Jasna Banovec.

Strokovne urice: Vsak ponedeljek, torek in sredo nas lahko obiščete osebno, po predhodnem dogovoru. Za nasvet nas lahko povprašate po telefonu s telefonsko številko 070 1666 51. Kadarkoli in najbolj z gotovostjo pa nas boste dobili preko e-pošte na naslovu: nm.cspp@gmail.com. Strokovne urice izvajajo specialne pedagoginje in psihologinja z bogatimi izkušnjami in znanji, in sicer: mag. Helena Prosen Zupančič, Jasna Banovec, Blanka Stariha Šašek in Gabriela Maček.

Skupina za starše: Deluje vsak tretji torek v mesecu, od 17.00 do 18.30 ure. Vodi jih Jasna Banovec.

Dodatne informacije o delovanju in dejavnostih strokovnega centra lahko kadarkoli dobite preko e-pošte: nm.cspp@gmail.com. Po telefonu s številko 07 37 30 852  smo najbolj dosegljivi ob ponedeljkih in sredah od 13.30-14.30, lahko pa pokličete tudi v tajništvo OŠ Dragotina Ketteja na številko 07 37 30 850. Koordinatorica dejavnosti in kontaktna oseba je mag. Helena Prosen Zupančič.

V strokovnem centru bomo tekom šolskega leta organizirali tudi več zanimivih enkratnih dogodkov, namenjenih otrokom, mladostnikom, staršem, učiteljem, svetovalnim in vodstvenim delavcem ter drugi zainteresirani javnosti, zato vas vabimo, da spremljate obvestila, vabila in novice na naših spletnih straneh.

Dejavnosti so za vse udeležence brezplačne. Sofinancirane so s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Če se vam katera od dejavnosti zdi zanimiva, vas vljudno vabimo!

Dostopnost