V četrtek, 17.1.2019, smo v okviru »Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, s sodelavko Gabrielo Maček, izvedli predavanje z naslovom Delo z učenci z motnjo avtističnega  spektra. Predavali sva v vrtcu Gumbek, v Dolenjskih Toplicah, za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.

V predavanju so bili predstavljeni različni tipi avtizma, beseda je tekla o snovanju in izdelavi različnih protokolov, delovnih sistemov, pripomočkov. Vzgojiteljice so zastavile tudi konkretna vprašanja iz prakse, ki jih težijo oz. so jih želeli raziskati. Veliko odgovorov je bilo podanih v obliki teoretičnih ter predvsem praktičnih odgovorov, s primernimi didaktičnimi pripomočki, s katerimi so se slušatelji srečali prvič.

Podrobneje sva predstavili tudi Center. Izpostavili sva dejavnosti, ki jih izvajamo  v Centru: dnevni center, praktične skupinske delavnice, strokovne urice, skupino za starše ter izobraževanje, svetovanje in podporo strokovnim delavcem in staršem. Razdelili sva tudi zgibanke in promocijski material.

Čas je hitro tekel in polni novih vtisov in informacij smo predavanje zaključili v ideji, da se morda srečamo ponovno, vendar v izvedbi delavnic. Zanimanje je bilo tudi za hospitacije pri nas na šoli.

 

                                   Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

   

Dostopnost