V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, smo pripravili katalog izobraževanj za različne osnovne šole, kjer smo ponudili nabor izobraževanj za strokovne delavce.

Tako smo se s strokovnimi delavkami, iz OŠ Šmihel in vrtca Pedenjped, iz Novega mesta,  dogovorili za predavanje z naslovom Delo z učenci z motnjo avtističnega spektra. Predavanje sva izvedli s sodelavko Gabrielo Maček, na naši šoli. Zaradi velikega zanimanja smo se naknadno dogovorili tudi za delavnice. Le-te bova izvedli v treh delih.

Glede na izražene potrebe sva predstavili kaj sploh je motnja avtističnega spektra. Predstavili sva klasični avtizem in Aspergerjev sindrom. Pojasnili in pokazali sva,  kako beležiti opazovanja in kako uporabiti delovne sisteme. Slušateljice sva seznanili z različnimi metodami dela. Odgovorili sva tudi na zastavljena vprašanja, ki se porajajo pri njihovem praktičnem delu, tako v šoli kot v vrtcu. Predstavili sva tudi vse dejavnosti Centra, ki jih izvajamo. Strokovne delavke so izkazale velik interes. Razdelili sva jim tudi zloženke. Potrebe po tovrstnih dejavnostih: diagnostiki, svetovanju, izobraževanjih, …so zelo velike.

Čas je hitro tekel. Polne novih spoznanj in znanj, pa tudi vprašanj, smo se poslovile in se dogovorile o našem delu v delavnici. Toplo vzdušje in naša medsebojna interakcija ter motiv po izmenjavi znanj in izkušenj,  je prispevala k strokovno in toplo izpeljanemu predavanju.

Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

 

Dostopnost