V torek, 19. 3. 2019, smo v okviru projekta “Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam” izvedli predavanje na OŠ Center. Tema predavanja je bila Prilagoditve pri delu z učenci s posebnimi potrebami. S sodelavko sva najprej predstavili dejavnosti, ki jih organiziramo in izvajamo na naši šoli v okviru Centra. V teoretičnem delu predavanja sva udeležence seznanili s petstopenjskim modelom pomoči učencem z učnimi težavami, jih seznanili z možnimi prilagoditvami ter upoštevanjem le-teh pri delu. Izvedli sva tudi praktične delavnice v katerih so se udeleženci preizkušali v iskanju ustreznih prilagoditev glede na konkreten opis otrokovih primanjkljajem in posebnih potreb. Predavanje sva zaključili z igro zaupanja in mislijo, da le s timskim delom dosežemo dobre rezultate.

Gabriela Maček

OŠ Center

OŠ Center

OŠ Center

OŠ Center

Dostopnost