V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva s sodelavko Gabrielo Maček, v sredo, 27.3.2019, izvedli delavnico z naslovom Reševanje konkretnih težav pri delu z MAS. Izvedli sva praktične delavnice prikaza uporabe delovnih sistemov na konkretnih primerih iz prakse. Podali sva tudi predstavitev metod za odpravljanje ne želelnih oblik vedenja. Predstavili sva tudi pomen uporabe socialnih zgodb pri delu z MAS.  Praktično smo skupaj preizkusile tudi uporabo pripomočkov, ki so jih udeleženke izdelale same in jih pri delu pridno uporabljajo.  V zaključni diskusiji smo odprle veliko izzivov in idej za naprej ter skupaj iskale rešitve.

Čas je prehitro tekel. Polne vtisov smo se poslovile in snovale ideje za naše naslednje srečanje. Takrat bi se poglobile v socialne zgodbe in jih v delavnici tudi ustvarile.

                                      Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

Dostopnost