V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, smo pripravili katalog izobraževanj za različne osnovne šole.

Tako smo se s strokovnimi delavci iz OŠ Drska dogovorili za predavanje z naslovom Socialne zgodbe in njihova vloga pri ustvarjanju pozitivne klime v razredu. Le-tega bova izvedli dvakrat. Prvega sva  realizirali v torek, 3.12.2019.

Predavali sva s sodelavko Gabrielo Maček na naši šoli.

Predstavili sva metodo social stories, ki jo je leta 1991 razvila Carol Gray. Cilj metode je, da se preko kratkih zgodb skuša, na otroku razumljiv način, pojasniti vzroke in dejanja v neki konkretni situaciji, dogodku ali aktivnosti. Poudarili sva, da se socialne zgodbe lahko uporablja za razvijanje samozavesti, pozitivne samopodobe, razvijanje socialnih spretnosti, za vzpodbujanje pozitivne klime v razredu, za odpravljanje neprimernih oblik vedenja. Poseben pomen sva pripisali pravilom, ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju socialne zgodbe. Potem smo jasno razdelali pomen in uporabo štirih tipov stavkov, ki jih pri ustvarjanju uporabljamo: opis, predvidevanje, navodilo in dejstvo.

V drugi polovici predavanja sva predstavili primere dobre prakse. Pogovor je stekel ob socialnih zgodbah iz prakse, ki sva jih ustvarili za najine učence skozi več let. Zatem pa smo izvedli tudi praktično delavnico, kjer so svoje primere ter sestavljeno socialno zgodbo predstavljali udeleženci po skupinah.

Čas je hitro tekel. Prijetno utrujene smo se poslovile in se dogovorile za delo v naši naslednji delavnici. Toplo vzdušje in naša medsebojna interakcija ter motiv po izmenjavi znanj in izkušenj,  je prispevala k strokovno in toplo izpeljanemu predavanju in delavnici.

Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

Dostopnost