V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, smo pripravili katalog izobraževanj za različne osnovne šole.Tako smo se z učiteljicami iz OŠ Šentjernej dogovorile za tri predavanja z naslednjimi naslovi:

  • Individualizirani program in strokovna skupina, ki ga je izvedla Jasna Banovec,
  • Delo z učenci z motnjo avtističnega spektra, ki ga je izpeljala Gabriela Maček ter
  • Socialne zgodbe in njihova vloga pri ustvarjanju pozitivne klime v razredu, ki ga je predstavila Nataša Jakše.

Predavanja smo izvedle v torek, 10.12.2019, na OŠ Šentjernej. Predavanja se je udeležilo približno 50 strokovnih delavcev.

Pred pričetkom predavanj smo udeležencem na kratko predstavile tudi CSPP. Razdelile smo jim tudi promocijski material. Dobra energija in zanimanje za izvedena predavanja ter toplo vzdušje so prispevale, da je čas hitro minil. V dogovoru za naslednje predavanje se že veselimo našega naslednjega snidenja.

                                       Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

            

Dostopnost