V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva v četrtek, 12.12.2019, s sodelavko Gabrielo Maček izvedli predavanje z naslovom Delo z otroki z motnjo avtističnega spektra., Predavanje sva izvedli na OŠ Dragotina Ketteja.

V predavanju sva posredovali informacije o uvajanju omenjenega projekta ter vseh dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru le-tega. Posredovali sva tudi promocijski material.

V osrednjem delu predavanja sva predstavili temeljne informacije o motnji avtističnega spektra, o značilnostih otrok, ki imajo omenjeno motnjo, predstavili sva  protokol »najprej-potem«, o delu z delovnimi sistemi, o različnih metodah dela, o učenju rutin. Vse omenjeno sva predstavili za posameznega otroka oz. celotni razred. K temu sva dodali najine izkušnje ter izkušnje poslušalcev.

Polne energije smo se poslovile in se dogovorile  naše sodelovanje v obliki delavnic. Toplo vzdušje in naša medsebojna interakcija je prispevala k strokovnemu in toplo izpeljanemu predavanju.

                                       Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

         

 

Dostopnost