S strokovnimi delavci OŠ Drska smo se dogovorili za predavanje z naslovom Socialne zgodbe in njihova vloga pri ustvarjanju pozitivne klime v razredu. Predavali sva v torek, 7.1.2020. Le-tega sva za istoimensko šolo izvedli drugič.

Predavali sva s sodelavko Gabrielo Maček na naši šoli.

Predstavili sva metodo Social Stories, ki jo je leta 1991 razvila Carol Gray. Cilj metode je, da se preko kratkih zgodb skuša, na otroku razumljiv način, pojasniti vzroke in dejanja v neki konkretni situaciji, dogodku ali aktivnosti. Poudarili sva, da se socialne zgodbe lahko uporablja za razvijanje samozavesti, pozitivne samopodobe, razvijanje socialnih spretnosti, za vzpodbujanje pozitivne klime v razredu, za odpravljanje neprimernih oblik vedenja.

V drugi polovici predavanja sva predstavili primere dobre prakse. Zatem smo izvedli tudi praktično delavnico, kjer so svoje primere ter sestavljeno socialno zgodbo predstavljali udeleženci po skupinah.

Čas je hitro tekel.

Toplo vzdušje in naša medsebojna interakcija ter motiv po izmenjavi znanj in izkušenj,  je prispevala k strokovno in toplo izpeljanemu predavanju in delavnici.

                                      Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

Dostopnost