V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva s sodelavko Gabrielo Maček, v torek, 21.1.2020 izvedli 2.delavnico z naslovom Prikaz uporabe in izdelava pripomočkov za delo z učenci MAS na OŠ Dragotina Ketteja.

Praktično smo prikazali uporabo delovnih sistemov. Za »domačo nalogo« so udeleženke morale izdelati različna orodja za delo z učenci z motnjo avtističnega spektra. Izdelale so praktične materiale, njihovo uporabo pa praktično predstavile na delavnici. Izpostavile so tudi različne probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, skupaj smo se o njih pogovorile ter poiskale rešitve. Beseda je stekla tudi o sistemskih rešitvah pri delu s celim razredom, v katerega so vključeni tudi  otroci z motnjo avtističnega spektra.

Čas je hitro minil. Ob koncu smo se dogovorile za plan dela v naši naslednji delavnici.

Sestavila in zapisala: Nataša Jakše

Dostopnost