V četrtek, 20.2.2020 sem v okviru “Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam” za strokovne delavke vrtca Otona Župančiča Črnomelj izpeljala še zadnjo, tretjo, delavnico o avtizmu z naslovom Reševanje konkretnih težav pri delu z MAS.

Na delavnicah smo poiskali rešitve za težave s katerimi se strokovne delavke vrtca srečujejo vsakodnevno v praksi, se podrobno dotaknili neželenih oblik vedenja ter različnih metod, ki jih lahko uporabimo pri reševanju le-tega. Ogledali pa smo si tudi video posnetke, ki nazorno prikazujejo uporabo posameznih metod pri delu z otroki z motnjo avtističnega spektra.

Zapisala Gabriela Maček

 

Dostopnost