V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva s sodelavko Gabrielo Maček, v torek, 3.3.2020, izvedli delavnico za strokovne delavke iz vrtca Ciciban. Delavnica je nosila naslov Prikaz uporabe in izdelava pripomočkov za delo z učenci MAS. Delavnico sva izvedli na OŠ Dragotina Ketteja.

Praktično smo prikazali uporabo delovnih sistemov, kjer so se naše udeleženke izkazale.  Predstavile so posamezne probleme ter izzive, ki so jih zaznale pri svojem praktičnem delu. Skupaj smo poiskali  načine reševanja le-teh s pomočjo didaktičnih materialov in pripomočkov, ki so jih udeleženke delavnice izdelale same. Beseda je stekla tudi o sistemskih rešitvah pri delu s celotno vzgojno skupino v katero so vključeni otroci z motnjo avtističnega spektra.

Čas je prehitro tekel. Polne vtisov smo zasnovale načrte za naslednjo delavnico in se poslovile.

Sestavila in zapisala: Nataša Jakše

 

Dostopnost