V sklopu dela na daljavo smo se članice samoevalvacijskega tima OŠ Dragotina Ketteja odločile, da izvedemo samoizobraževanje preko videopovezave. Izvedle smo ga v dveh delih in  sicer 31.3.2020 ter 1.4.2020. Nadgradile smo svoje znanje  o osebah z motnjo v duševnem razvoju, v povezavi s senzoriko in učenjem. To znanje smo želele poglobiti, ker se pri delu z otroci s posebnimi potrebami pogosto srečujemo z različnimi težavami na področju senzorike. Da jim lahko ustrezno pomagamo, moramo poznati senzorno integracijo ter različne pristope. Z veseljem smo izrabile priložnost za tovrstno učenje in nadgrajevanje znanja.

 

Dostopnost