3. DELAVNICA ZA STROKOVNE DELAVKE OŠ OTOČEC

V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva s sodelavko Gabrielo Maček, v torek, 28.1.2020 izvedli 3.delavnico z naslovom Reševanje konkretnih težav pri delu z MAS na OŠ Dragotina...

2. DELAVNICA ZA STROKOVNE DELAVKE OŠ OTOČEC

V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva s sodelavko Gabrielo Maček, v torek, 21.1.2020 izvedli 2.delavnico z naslovom Prikaz uporabe in izdelava pripomočkov za delo z učenci MAS...

PREDAVANJE IN DELAVNICA ZA STROKOVNE DELAVCE OŠ DRSKA

S strokovnimi delavci OŠ Drska smo se dogovorili za predavanje z naslovom Socialne zgodbe in njihova vloga pri ustvarjanju pozitivne klime v razredu. Predavali sva v torek, 7.1.2020. Le-tega sva za istoimensko šolo izvedli drugič. Predavali sva s sodelavko Gabrielo...

PREDAVANJE ZA STROKOVNE DELAVCE OŠ OTOČEC

V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva v četrtek, 12.12.2019, s sodelavko Gabrielo Maček izvedli predavanje z naslovom Delo z otroki z motnjo avtističnega spektra., Predavanje...

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE IZ OŠ ŠENTJERNEJA

V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, smo pripravili katalog izobraževanj za različne osnovne šole.Tako smo se z učiteljicami iz OŠ Šentjernej dogovorile za tri predavanja z...
Dostopnost