Strokovne urice

V okviru Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam bomo s 1. 9. 2017 na OŠ Dragotina Ketteja začeli z izvajanjem strokovnih uric. Te bodo namenjene vsem otrokom, mladostnikom, staršem in strokovnim...