Kontakt

Za vse informacije o Centru za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki se izvaja v Novem mestu, lahko pokličete na telefonske številke 07 37 30 852 (ponedeljki in srede med 11.00 – 13.00) 07 37 30 850...

Zaposleni na projektu, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto

Ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja: Vida Marolt, prof. def. vida.marolt@ guest.arnes.si Koordinatorstvo dejavnosti in drugo strokovno delo na OŠ Dragotina Ketteja: mag. Helena Prosen Zupančič,prof. def.     in     Gabrijela Maček, prof. srp. Izvajalka dnevnega centra...