Strokovni sestanek z DRPD Novo mesto

Z namenom izvajanja učinkovitejše podpore učencem priseljencem in njihovim staršem so se v ponedeljek, 19. 2. 2018 na OŠ Dragotina Ketteja sestali razredniki učencev, svetovalna delavka  in predstavnica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Na njem so...

Predstavitev Zavoda Papilot

V ponedeljek, 12. 2. 2018, je na OŠ Dragotina Ketteja potekala predstavitev Zavoda Papilot in njihovih aktivnosti za pomoč mladim s posebnimi potrebami pri prehodu iz šole na trg dela. Po uvodni predstavitvi namena strokovnega svetovanja, je sledila predstavitev...

Strokovno svetovanje o zaposlitveni rehabilitaciji

V sredo, 6. 12. 2017, je na OŠ Dragotina Ketteja v okviru svetovanja in poklicnega usmerjanja potekala predstavitev zaposlitvene rehabilitacije za starše in strokovne delavce šol. Po uvodni predstavitvi strokovnega centra je sledila predstavitev postopka pridobitve...

Sodelovanje z DRPD Novo mesto

»Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« sodeluje tudi z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Z namenom vzpostavitve boljše podpore učencem priseljencem in njihovim staršem so se v...

Tehnična podpora Centru za strokovno pomoč

V preteklem tednu se je Strokovni center začel tehnično nadgrajevati. Pridobili so se novi računalniki z miškami, projektor, 2 zunanja diska in ognjevarna omara, ki so, tako kot celoten projekt, sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije –...