Dejavnosti za vzgojno izobraževalne ustanove

Strokovnim delavcem nudimo:

  • svetovanja o značilnostih otrok s posebnimi potrebami, metodah in oblikah dela, prilagoditvah, nabavi pripomočkov in opreme,
  • izvedbo presejalnega bralnega testa za učence 3. razreda,
  • pomoč pri izdelavi izvirnih delovnih projektov pomoči,
  • pomoč pri izdelavi individualiziranih programov,
  • pripravo specialno-pedagoških poročil o celostnem funkcioniranju otroka ali mladostnika s posebnimi potrebami,
  • delavnice, predavanja,
  • izposojo strokovne literature, didaktičnih pripomočkov, učil in opreme.

Vse dejavnosti so za udeležence brezplačne.

Dostopnost