Z namenom izvajanja učinkovitejše podpore učencem priseljencem in njihovim staršem so se v ponedeljek, 19. 2. 2018 na OŠ Dragotina Ketteja sestali razredniki učencev, svetovalna delavka  in predstavnica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Na njem so prisotni evalvirali dosedanje delo z vključenimi učenci in starši ter se dogovorili o nadaljevanju medsebojnega sodelovanja z namenom spremljanja in učinkovitejšega izvajanja nadaljnjega dela.

Dostopnost