V četrtek, 8.3.2018 sem se udeležila roditeljskega sestanka na OŠ Milke Šobar- Nataše v Črnomlju, ki je naš konzorcijski partner v projektu Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Predstavila sem dnevni center kot popoldanski program s strokovno podporo mladostnikom s posebnimi potrebami – namenjen srednješolcem, ki potrebujejo celostno strokovno podporo v procesu izobraževanja. V Črnomlju so devetošolci, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali srednje šole v Novem mestu. Učencem sem dnevni center predstavila že pred tem, danes pa sem ga predstavila tudi staršem teh učenec. Seznanila sem jih z vsemi aktivnostmi in dejavnostmi dnevnega centra, pogledali smo si prometne povezave na relaciji Črnomelj  Novo mesto, posredovala sem jim vse informacije, ki so jih zanimale. Staršem sem razdelila zgibanke, ki smo jih skupaj pregledali.

S pozitivnimi občutki do naših bodočih udeležencev dnevnega centra, sem zapustila Črnomelj.

Zapisala: Nataša Jakše

Dostopnost