V sredo, 2.10.2019, sva v okviru »Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, s sodelavko Gabrielo Maček, izvedli predavanje z naslovom Delo z učenci z motnjo avtističnega  spektra. Predavali sva v vrtcu Sonček, v Žužemberku vsem strokovnim delavkam.

Predstavili sva različne tipe avtizma. Beseda je tekla o snovanju in izdelavi različnih protokolov, delovnih sistemov in pripomočkov. Vzgojiteljice so zastavile tudi konkretna vprašanja na katera so dobile poleg teoretičnih odgovorov tudi praktične nasvete.

Podrobneje sva predstavili tudi Center. Izpostavili sva dejavnosti, ki jih izvajamo: dnevni center, praktične skupinske delavnice, strokovne urice, skupino za starše ter izobraževanje, svetovanje in podporo strokovnim delavcem in staršem. Razdelili sva tudi zgibanke in promocijski material. Razveselili sva jih tudi s čokoladami.

Zaznali sva veliko zanimanje za tovrstna znanja in smo se že dogovorili za delavnice, ki bodo potekale na naši šoli.

S sodelavko sva si z zadovoljstvom ogledali nov vrtec, ki ni le lep in daje občutek topline vsem otrokom, pač pa je tudi estetsko dodelan in ekološko naravnan.

  

 

Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

Dostopnost