V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva včeraj, v sredo, 9.10.2019, s sodelavko Gabrielo Maček izvedli 1.delavnico z naslovom Uvajanje strukture pri delu z učenci z MAS (MAS – motnja avtističnega spektra), na OŠ Dragotina Ketteja. Sicer bodo delavnice potekale v treh delih.

Glede na izražene potrebe smo v uvodu obnovili nekatera teoretična znanja. Zatem pa smo se praktično, ob konkretnem materialu, ukvarjali z vizualnimi oporami, ki so za otroke z MAS zelo pomembne. Govorili  sva o pomenu ter uporabi okrepiteljev . Izvedli smo tudi vaje fizičnega vodenja in kako se pravilno izreka zahteve. Seznanili smo se tudi z vpogledom v učenje sistemov, žetoniranjem, uporabo slikovnih urnikov ter delovnih sistemov.

 Zatem sva s ponosom pokazali našo šolo, predvsem pa prostore in pripomočke, ki so posebni, na kar smo zelo ponosni. Strokovne delavke so izgled in opremo šole pohvalile, največ navdušenja pa je zopet požela naša multisenzorna soba.

Čas je hitro tekel. Prijetno utrujene smo se poslovile in se dogovorile za delo v naši naslednji delavnici. Toplo vzdušje in naša medsebojna interakcija ter motiv po izmenjavi znanj in izkušenj,  je prispevala k strokovno in toplo izpeljani delavnici.

 

Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

Dostopnost