Sodelujoče na projektu, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto

Ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja: Vida Marolt, prof. def. vida.marolt@ guest.arnes.si Koordinatorica dejavnosti na OŠ Dragotina Ketteja: mag. Helena Prosen Zupančič, prof. def. hprosen.cspp@ gmail.com Izvajalka Dnevnega centra na OŠ Dragotina Ketteja : Nataša Jakše,...