3. DELAVNICA ZA STROKOVNE DELAVKE OŠ OTOČEC

V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva s sodelavko Gabrielo Maček, v torek, 28.1.2020 izvedli 3.delavnico z naslovom Reševanje konkretnih težav pri delu z MAS na OŠ Dragotina...

2. DELAVNICA ZA STROKOVNE DELAVKE OŠ OTOČEC

V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva s sodelavko Gabrielo Maček, v torek, 21.1.2020 izvedli 2.delavnico z naslovom Prikaz uporabe in izdelava pripomočkov za delo z učenci MAS...

PREDAVANJE IN DELAVNICA ZA STROKOVNE DELAVCE OŠ DRSKA

S strokovnimi delavci OŠ Drska smo se dogovorili za predavanje z naslovom Socialne zgodbe in njihova vloga pri ustvarjanju pozitivne klime v razredu. Predavali sva v torek, 7.1.2020. Le-tega sva za istoimensko šolo izvedli drugič. Predavali sva s sodelavko Gabrielo...
Dostopnost