Delavnice Nemirni otroci

V šolskem letu 2017/2018 so bile v sklopu projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami izvedene delavnice za strokovne delavce v vrtcih z naslovom Nemirni otroci. 98 udeležencev izobraževanja iz petih belokranjskih...

Nova kataloga za šolsko leto 2018/2019

Vabljeni k ogledu Kataloga didaktičnih pripomočkov in Kataloga strokovne literature in brezplačni izposoji. Uspešno šolsko leto vam želimo delavke Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam....
Dostopnost