Osnovna šola Dragotina Ketteja, Novo mesto, v okviru projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada,  v času od 23.-25. 8. 2017 v prostorih OŠ Dragotina Ketteja organizira supervizijsko izobraževalnico. Namenjena je strokovnim delavcem šol in vrtcev različnih profilov (svetovalni delavci, vzgojitelji, razredni in predmetni učitelji, ravnatelji) in ostalim, ki so vključeni v delo z otroki s posebnimi potrebami. Vodijo jo priznani strokovnjaki z bogatimi izkušnjami s področja vzgojno-izobraževanega dela, tudi s področja dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Za več informacij se obrnite na nas po telefonu ali elektronski pošti. 

 

Dostopnost