V mesecu marcu smo pričeli z dejavnostmi dnevnega centra, tudi na Srednji kmetijski šoli Grm. Imenovano šolo obiskujejo tudi naši bivši učenci, ki so vključeni bodisi v srednje poklicno oz. nižje poklicno izobraževanje. V sodelovanju s strokovnimi ter svetovalnimi delavci, ki imajo za naše učence izreden posluh, zelo lepo sodelujemo.

Z dijaki, se ob torkih, v času med 14.15 in 16.55 uro, zberemo v kabinetu in počnemo različne stvari.  Trenutno redno obiskujejo dnevni center štiri učenke. Lepo povabljen vsak, ki bi se nam želel pridružiti.  Naše delo je osredotočeno na šolsko delo. Veliko truda vlagamo v domače naloge, utrjevanje znanja, urejanje zvezkov (prepis izpuščene učne snovi, dopolnitev zapisov,..), ponavljanje in utrjevanja znanja pred preverjanji in ocenjevanji znanja. Urejamo tudi dnevnike, ki jih imajo dijaki pri izvajanju delovne prakse. Beremo in obnavljamo tudi domača branja. Snujemo in oblikujemo plakate oz. različne predstavitve.

Vsekakor pa vedno najdemo čas zato, da se malce posladkamo in pogovorimo o mladostniškem doživljanju sveta, tudi veliko zaupnih besed si delimo. Nemalokrat me dijakinje vprašajo za nasvet, bodisi pri šolskem delu, o različnih situacijah doma, pa tudi ljubezenski nasveti in pogovori se razvijajo. Če nam uspe, se tudi na kratko sprehodimo v okolici šole. Sicer pa nas čas vedno prehiti in vedno se veselimo ponovnega snidenja.

Vsekakor so pri tovrstnem delu pomemben člen tudi starši. Tudi z njimi redno sodelujem.

 

                                                               Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof. def.

                                                                           Izvajalka dejavnosti dnevnega centra

Dostopnost