S pričetkom novega šolskega leta je oživel tudi dnevni center.

V letošnjem šolskem letu se je izkazala velika potreba po izvajanju naših aktivnosti in dejavnosti na Srednji kmetijski šoli na Sevnem. Tako se ob torkih in četrtkih z dijaki srečujemo tam. Med njimi ni malo tudi naših bivših učencev. Izvajam predvsem različne oblike učne pomoč. Z dijaki izdelujemo domače naloge, utrjujemo znanja, urejamo in dopolnjujemo zvezke z različnimi zapiski, kreiramo različne referate, plakate, beremo domače branje,…. S pogovori v sproščenem vzdušju, pa odstiramo tudi mladostniške zagate ter vzpostavljamo različne socialne vezi. V stalnem kontaktu sem tudi s strokovnimi delavci šole.

Ob sredah pa v dnevnem centru, na naši šoli, izvajamo fotografske delavnice. Z učenci prosto fotografiramo, ukvarjali smo se tudi s kratkometražnim filmom. V mesecu novembru pa zopet pričakujemo našega profesionalnega mentorja Roberta Kokola, ki bo svoj prosti čas namenil tudi nam. Hvala Robert. Te z veseljem pričakujemo.

Ob prigrizkih in toplih napitkih, ki si jih pripravimo, pa steče beseda o vsem.

V dnevnem centru je zopet zelo aktivno in lepo.

 

Sestavila in zapisala: Nataša Jakše

 

Dostopnost