V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, smo pripravili katalog izobraževanj za različne osnovne šole.

Tako smo se z učiteljicami iz OŠ Stopiče, dogovorili za predavanje z naslovom Socialne zgodbe in njihova vloga pri ustvarjanju pozitivne klime v razredu. Predavanje sva izvedli s sodelavko Gabrielo Maček,  ki je koordinatorica dejavnosti v Novem mestu. Predavanje sva izvedli, včeraj, v četrtek, 25.10.2018, na OŠ Dragotina Ketteja.

V predavanju smo posredovali informacije o uvajanju omenjenega projekta ter vseh dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru le-tega. Osredotočeni sva bili na teoretično predstavitev socialnih zgodb, uporabi le-teh za posameznega učenca in celotni razred. Velik del časa sva namenili pravilom, ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju socialnih zgodb, saj je to zelo pomemben dejavnik, če želimo doseči njihov popoln učinek. Navedli sva veliko primerov dobre prakse, ki je pri nas že utečena. Praktično pa smo se preizkušali na delavnicah, ki so jih pod najinim vodstvom, izpeljale učiteljice, ki so nas obiskale. Po prebranih in na novo nastalih socialnih zgodbah, smo se pogovorili in svetovali sva, kako je bolje ravnati v posameznih primerih. Udeleženkam smo posredovale tudi promocijski material ter izročke.

Čas je hitro tekel in zatem smo si ogledali prostore naše šole. Predvsem specifične, ki jih ima samo naša šola. Tako smo si ogledali multisenzorno sobo, gibalnico, prostore Centra.

Prijetno utrujene smo se poslovile in se dogovorile za morebitno naše sodelovanje v obliki delavnic. Toplo vzdušje in naša medsebojna interakcija je prispevala k strokovnemu in toplo izpeljanemu predavanju.

                                       Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

Dostopnost