V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, sva s sodelavko Gabrielo Maček, včeraj, v sredo, 6.3.2019, izvedli delavnico z naslovom Prikaz uporabe in izdelava pripomočkov za delo z učenci MAS. Izvedli sva praktični prikaz uporabe delovnih sistemov, kjer so se izkazale tudi naše udeleženke. V paru so predstavile problem, ki so ga zaznale pri svojem praktičnem delu, predstavile so način reševanja ter izdelale ustrezen material.

V diskusiji smo teoretično obnovili spoznanja iz prejšnje delavnice ter jo nadgradili s praktičnim prikazom. Prikazali sva načine beleženja neželenih oblik vedenja za posameznega učenca.  Poleg tega je tekla beseda tudi o različnih načinih oblikovanja razrednih pravil za učence z MAS.

Čas je prehitro tekel. Polne vtisov smo zasnovale načrte za naslednjo delavnico in se poslovile.

 

 Sestavila in zapisala: Nataša Jakše, prof.def.

 

 

Dostopnost