V sredo, 6. 11. 2019, sva se s sodelavko Jasno Banovec odzvali na povabilo ravnateljice OŠ Šmihel, gospe Irene Hlača, ter za kolektiv strokovnega kadra izpeljali predavanje na temo Učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Predavanje sva začeli z delavnico, katere cilj je bil učiteljem približati občutke, ki jih učenci z učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja med poukom doživljajo vsakodnevno. Sledilo je predavanje, kjer sva na konkretnih primerih iz prakse učiteljem pojasnili kaj so učne težave, specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter kako dober učitelj postopa, če ima v razredu takega učenca. Predavanje sva zaključili s praktičnimi delavnicami in diskusijo.
Gabriela Maček
  
     
Dostopnost