Predavanje v Vrtcu Metlika

V torek, 29.1.2019  smo izvedli predavanje za starše in strokovne delavce vrtca Metlika. Na predavanju so se udeleženci seznanili s pomenom vloge staršev pri vzgoji otrok ter načini in pomenom postavljanja meja in pravil tako doma kot v vrtcu. Na koncu smo predavanje...

Predavanje na OŠ Vavta vas

V okviru Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam je bilo v sredo, 7.11.2018, na OŠ Vavta vas izvedeno predavanje za starše prve triade. Predavanje na temo Starši in osnovnošolski otrok: Kako in koliko...

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

V ponedeljek, 28. 5. 2018, je na OŠ Dragotina Ketteja potekalo strokovno svetovanje za učence in starše z naslovom Možnosti nadaljnjega izobraževanja. Prisotni so bili seznanjeni s potekom nadaljnjega izobraževanja po končani osnovni šoli prilagojenega programa z...

Predstavitev Zavoda Papilot

V ponedeljek, 12. 2. 2018, je na OŠ Dragotina Ketteja potekala predstavitev Zavoda Papilot in njihovih aktivnosti za pomoč mladim s posebnimi potrebami pri prehodu iz šole na trg dela. Po uvodni predstavitvi namena strokovnega svetovanja, je sledila predstavitev...

Svetovanje in poklicno usmerjanje

V torek, 9. 5. 2017, je na OŠ Dragotina Ketteja potekala predstavitev za starše in učence 8. razredov prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom na temo svetovanja in poklicnega usmerjanja. Prisotni so bili seznanjeni s projektom...
Dostopnost