Praktične skupinske delavnice

V okviru Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam so s 1. 4. 2017 na OŠ Dragotina Ketteja začele potekati praktične skupinske delavnice. Delavnice so namenjene otrokom in mladostnikom s posebnimi...

Dnevni center

V okviru Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam je s 1.4.2017 pričel s svojim delovanjem tudi Dnevni center. V Dnevnem centru se izvaja popoldanski program s strokovno podporo mladostnikom s posebnimi...

Svetovanje in poklicno usmerjanje

V torek, 9. 5. 2017, je na OŠ Dragotina Ketteja potekala predstavitev za starše in učence 8. razredov prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom na temo svetovanja in poklicnega usmerjanja. Prisotni so bili seznanjeni s projektom...

Vabilo

V okviru projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« OŠ Dragotina Ketteja organizira predstavitev za starše in učence 8. razredov prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim...

Zaposleni na projektu, OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto

Ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja: Vida Marolt, prof. def. vida.marolt@ guest.arnes.si Koordinatorstvo dejavnosti in drugo strokovno delo na OŠ Dragotina Ketteja od 31. 08. 2019: Gabriela Maček, prof. def, in Nataša Jakše, prof. def. Koordinatorstvo dejavnosti in...
Dostopnost