12. 6. 2017 ob 16.00 uri smo imeli v sklopu dramsko-gledališke delavnice zaključni dogodek, kjer smo predstavili naše ustvarjanje staršem, ravnateljici OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto Vidi Marolt in ravnatelju OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj Matjažu Bariču.

Učenci so na delavnici spoznali kamišibaj gledališče, njegove osnovne elemente in jih v praksi prenesli na papir. Najprej so ustvarili skico, kjer so morali dobro razmisliti o kadrih svojega kamišibaja. Nato so posamezne slike prenesli na večji format, jih pobarvali ter pripravili za predstavo.

Seveda pa smo ob tem spoznavali tudi elemente klasičnega gledališča. Tako smo se odločili, da se poimenujemo Kettejevo gledališče in uredimo naše prostore po gledališkem principu. Pripravili smo garderobo, blagajno z izdajo vstopnic, Kettejevo dvorano za predstave in glavno dvorano za sprejem. Učenci so se preizkusili v vlogi blagajničarke, garderoberja, pomočnic in pomočnikov pri usmerjanju gostov.

Ko so se  gledalci zbrali, smo začeli s predstavami. Oblikovali smo avtorski kamišibaj, ki smo ga tudi uspešno predstavili. Vsak udeleženec delavnice je predstavil svoj kamišibaj, Ajda pa je narisala in predstavila kar dva.

Gostje so se večinoma prvič srečali s to vrsto gledališča, a smo jih prepričali. Bili so zadovoljni, mi pa tudi, ker smo se lahko izkazali v čisto novi vlogi, z vsem novim znanjem.

Dostopnost