Aktivnosti s psi

V prvi polovici šolskega leta 2018/2019 smo na OŠ Milke Šobar – Nataše v sklopu projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam nadaljevali z dejavnostjo Aktivnosti s psi. Izvajalka Teja Martinović je...

Vabilo na predavanje Dejana Sotirova

Vabimo vas na predavanje Dejana Sotirova z naslovom Čustveno-vedenjske motnje in ADHD. Predavanje bo v četrtek, 29. novembra 2018 ob 17.uri v prostorih Knjižnice Črnomelj. Vabilo      

Delavnice Nemirni otroci

V šolskem letu 2017/2018 so bile v sklopu projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami izvedene delavnice za strokovne delavce v vrtcih z naslovom Nemirni otroci. 98 udeležencev izobraževanja iz petih belokranjskih...

Nova kataloga za šolsko leto 2018/2019

Vabljeni k ogledu Kataloga didaktičnih pripomočkov in Kataloga strokovne literature in brezplačni izposoji. Uspešno šolsko leto vam želimo delavke Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam....

Aktivnosti s psi

V drugi polovici šolskega leta 2017/2018 smo, od februarja do junija, na OŠ Milke Šobar – Nataše, v sklopu projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, izvedli dejavnost Aktivnosti s psi. Izvajalka...

Predavanje za starše

Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam vabi na predavanje z naslovom Načini reševanja konfliktov: predstavitev šolske mediacije Predavanje bo v četrtek, 7. junija 2018, ob 17. uri v prostorih šole....
Dostopnost